Hợp âm bài ♪♫ Lãng mạn trong mưa (Qing shen shen yu meng meng – 情深深雨濛濛) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Lãng mạn trong mưa (Qing shen shen yu meng meng – 情深深雨濛濛)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ---

情深深, 雨蒙蒙
Qíng shēn shēn, yǔ méng méng
多少楼台烟雨中
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
记 得当初,你侬我侬
Jì dé dàng chū, nǐ nóng wǒ nóng
车如流水马如龙
chē rú liú shuǐ mǎ rú lóng
尽管狂风 平地起
Jǐn guǎn kuáng fēng píng dì
美人如玉剑如红
měi rén rú yù jiàn rú hóng

情深深, 雨蒙蒙 世界只在你眼中
Qíng shēn shēn, yǔ méng méng shì jiè zhǐ zài nǐ yǎn zhōng
相 逢不晚, 为何匆匆
Xiāng féng bù wǎn, wèi hé cōng cōng
山山水水几万重
shān shān shuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng
一曲高歌千行泪情在回肠荡气中
Yī qǔ gāo gē qiān háng lèi qíng zài huí cháng dàng qì zhòng

情深深, 雨蒙蒙 天也无尽无穷
Qíng shēn shēn, yǔ méng méng tiān yě wú jìn wú qióng
高 楼望断, 情有独钟
Gāo lóu wàng duàn, qíng yǒu dú zhōng
盼过春夏秋冬
pàn guò chūn xià qiū dōng
盼来盼去盼不尽天涯 何 处 是归鸿
Pàn lái pàn qù pàn bù jìn tiān yá hé chù shì guī hóng


Phùng Đề Mạc
G


Zhang Jie
F


Zhao Wei
G

Lãng mạn trong mưa (Qing shen shen yu meng meng – 情深深雨濛濛)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
292


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...