Hợp âm bài ♪♫ Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức
[a*1]

Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật

1. Kính lạy thầy, hôm nay chùng con về đây dưới mái chùa Già Lam
Lòng yên vui chúng con chắp tay tâm nguyện sống lục hòa kết lên đài sen
Kinh lạy thầy dù phong ba bão tố, dù vô mình che lấp
Chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng chúng con vẫn nguyện lòng
Vẫn nguyện lòng giữ trọn màu lam

2. Kính lạy thầy, hôm nay chùng con về đây nghe chuông chùa vọng ngân
Cùng bên nhau nhất tâm cuối xin chư Phật nương thuyền từ bến mê vượt qua
Kính lạy thầy, dù nguy nan oan khiết dù thân tâm đau sót
Chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng chúng con vẫn nguyện lòng
Vẫn nguyện lòng giữ trọn niềm tin

ĐK: Ôi uy linh trái tim Bồ Tát lửa kim cang sáng chói từ bi
Ôi thiêng liêng hóa thân bất diệt vì chúng sanh thoát nguyện độ đời
Tự thân tỏa chiếu sắc hoàng kim thầy sáng soi mê lầm
Thầy dìu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng giác ngộ chân tâm


Vĩnh Hiển
C#m

Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức

Sáng tác: Chúc Linh |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1811


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *