Hợp âm bài ♪♫ Kiếp nhân sinh ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Kiếp nhân sinh
[a*1]

1. Thân mình trong trần thế, một đời gian nan cơ hàn
Lòng người thâm sâu phủ phàng
Tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi
Thân không chút an nhàn, nơi trần ai gieo khổ sầu

2. Luôn chạy theo phù phiếm, lạc lầm không hay lối vàng
Đạo quyền thâm sâu rưới hồn
Khi tan thân vương nghịêp sầu thì đã tắt
Quay lưng kiếp tu hành, duyên còn tùy tại tâm thế nhân

ĐK: Chúng sanh sống trong nơi lợi danh
Không hay mình đang vướng sai lầm
Thế gian bao nghiệp phần, bao tội lỗi lòng riêng mang
Tránh sao qua khỏi bể khổ luân hồi

3. Đôi lời khuyên từ bỏ, hồng trần chỉ là cõi tạm
Đường về Tây Phương sẽ tịnh.
Lo tu thân, mong tìm đường về giác chánh
Tâm luôn sẽ an nhàn, niệm Di Đà Phật ngôn chú bi

Bội giác nghiệp trần là nguyên nhân đau khổ
Quay đầu giác ngộ, là mục độ Như Lai
Vì yêu thương, nên chi nghiệp báo kéo dài
Chi bằng gắng công tu luyện, để được hoa khai kiến phù


Đồng Thanh Tâm
Dm


Thanh Thủy
Am


Thuy Nhung
Am


Hằng Ni
Gm

Kiếp nhân sinh

Sáng tác: Cam Tâm |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
499


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *