Hợp âm bài ♪♫ Không thể quay lại (Can't go back – Huí bù qù – 回不去) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Không thể quay lại (Can't go back – Huí bù qù – 回不去)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ---

1. 前程往事可以改变多少人
qián chéng wǎng shì kě yǐ gǎi biàn duō shǎo rén
可你是我心里的根
nǐ shì wǒ xīn lǐ de gēn
你转身回到世俗红尘
nǐ zhuǎn shēn huí dào shì sú hóng chén
我还是对你没恨
wǒ huán shì duì nǐ méi hèn

2. 喂你在哪 你会想我吗
wèi nǐ zài nǎ, nǐ huì xiǎng wǒ má
我一直都想你啊
wǒ yī zhí dū xiǎng nǐ ā
当初的你遇到现在的我
dāng chū de nǐ yù dào xiàn zài de wǒ
还会不会爱上我
huán huì bù huì ài shàng

Chorus: 说对不起 可都已回不去
shuō duì bù qǐ, kě dū yǐ huí bù qù
我温柔的心一直陪着你 你却看不清
wǒ wēn róu de xīn yī zhí péi zhuó nǐ nǐ què kàn bù qīng
说对不起 还有什么意义
shuō duì bù qǐ, huán yǒu shén me yì yì
关于你剩下回忆
guān yú nǐ shèng xià huí

阿嫲喊我食粥粥 我要吃肉肉
mā mā hǎn wǒ shí zhōu zhōu, wǒ yào chī ròu ròu
妈妈骂我打倒粥 叫我不许哭
mā mā mà wǒ dǎ dǎo zhōu, jiào wǒ bù xǔ

说对不起 还有什么意义
shuō duì bù qǐ, huán yǒu shén me yì yì
关于你剩下回忆
guān yú nǐ shèng xià huí

* 我爱你 如果时光能够倒流
wǒ ài nǐ, rú guǒ shí guāng néng gòu dǎo liú
我一定好好珍惜你
wǒ yī dìng hǎo hǎo zhēn xī nǐ


Military Brother
Fm


Military Brother
Fm

Không thể quay lại (Can’t go back – Huí bù qù – 回不去)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
389


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...