Hợp âm bài ♪♫ Không ai có thể thay thế em trong tim anh (Zài wǒ xīn lǐ méi yǒu shuí néng dài tì nǐ – 在我心里没有谁能代替你 ) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Không ai có thể thay thế em trong tim anh (Zài wǒ xīn lǐ méi yǒu shuí néng dài tì nǐ – 在我心里没有谁能代替你 )
[a*1]

---

1. 这些年 不见了
zhè xiē nián bù jiàn liǎo
在你心里是否还有个我
zài nǐ xīn lǐ shì fǒu huán yǒu gè
想当年 多甜蜜
xiǎng dāng nián duō tián
只怪命运让我们无缘相聚
zhī guài mìng yùn ràng wǒ mén wú yuán xiāng

2. 夜深了 想你了
yè shēn liǎo xiǎng nǐ liǎo
想你的时候只能听着那首歌
xiǎng nǐ dí shí hòu zhī néng tīng zhuó nà shǒu
闭上眼 不哭泣
bì shàng yǎn bù kū
心中日夜思念全部都是你
xīn zhōng rì yè sī niàn quán bù dū shì

Chorus: 在我心里没有谁能代替你
zài wǒ xīn lǐ méi yǒu shuí néng dài tì
就算在你心里已把我抹去
jiù suàn zài nǐ xīn lǐ yǐ bǎ wǒ mǒ
如果有一天 全世界都不理你
rú guǒ yǒu yī tiān quán shì jiè dū bù lǐ nǐ
记住我的一切永远属于你
jì zhù wǒ dí yī qiē yǒng yuǎn shǔ yú

在我心里没有谁能代替你
zài wǒ xīn lǐ méi yǒu shuí néng dài tì
就算今生注定不能在一起
jiù suàn jīn shēng zhù dìng bù néng zài yī
记住我爱你 记住我想你
jì zhù wǒ ài nǐ jì zhù wǒ xiǎng nǐ
记住远方有个人在等着你
jì zhù yuǎn fāng yǒu gè rén zài děng zhuó


Zhang Xiaoming
Eb


Huang Cia Cia
Bb

Không ai có thể thay thế em trong tim anh (Zài wǒ xīn lǐ méi yǒu shuí néng dài tì nǐ – 在我心里没有谁能代替你 )

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
230


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *