Hợp âm bài ♪♫ Khách đến chơi nhà ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Khách đến chơi nhà
[a*1]

Khách đến chơi nhà
Rằng mấy khi khách đến chơi nhà
Hát lời rót xuống chén trà mời nhau
Hát lời rót xuống chén trà mời nhau
Để anh xơi một miếng trầu
Dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay.

Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền
Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ
Đừng hát câu người ơi người ở đừng về.

Trót thương ánh mắt ngập ngừng
Để người dưng nhớ người dưng thế này
Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát
Giá người ngoan đừng hát
Thì rỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ
Ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông.

Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà
Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tình tang
Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tang tình.


Duy Phương
A


Thanh Thanh
E

Khách đến chơi nhà

Sáng tác: nhạc Lê Minh, thơ Đỗ Việt Dũng |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
#Rap |
intrepid |
18836


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *