Hợp âm bài ♪♫ Em yêu ai? (Nǐ dào dǐ ài shuí – 你到底愛誰) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Em yêu ai? (Nǐ dào dǐ ài shuí – 你到底愛誰)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ---

1. 一 个 人 喝 醉
yī gè rén hē zuì
好 想 找 个 人 来 陪
hǎo xiǎng zhǎo gè rén lái péi
我 们 之 间 有 太 多 的 误 会
wǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì
爱 不 能 再 沈 睡
ài bù néng zài shěn shuì
是 可 悲 是 摧 毁
shì kě bēi shì cuī huǐ
我 不 要 再 为 谁 掉 眼 泪
wǒ bú yào zài wéi shéi diào yǎn lèi

2. 爱 过 才 后 悔
ài guò cái hòu huǐ
想 要 用 酒 来 麻 醉
xiǎng yào yòng jiǔ lái má zuì
我 们 之 间 有 太 多 的 误 会
wǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì
爱 不 能 再 沈 睡
ài bù néng zài shěn shuì
是 可 悲 是 摧 毁
shì kě bēi shì cuī huǐ
我 不 要 再 为 谁 而 心 碎
wǒ bú yào zài wéi shéi ér xīn suì

Chorus: 求 求 你 给 我 个 机 会
qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
不 要 再 对 爱 说 无 所 谓
bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
如 果 相 爱 是 完 美
rú guǒ xiāng ài shì wán měi
就 让 我 们 用 真 心 去 面 对
jiù ràng wǒ men yòng zhēn xīnqù miàn duì

3. 求 求 你 给 我 个 机 会
qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
不 要 再 对 爱 说 无 所 谓
bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
留 下 了 太 多 伤 悲
liú xià le tài duō shāng bēi
告 诉 我 你 到 底 爱 着 谁
gào sù wǒ nǐ dào dǐ ài zhù shéi

Chorus: 求 求 你 给 我 个 机 会
qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
不 要 再 对 爱 说 无 所 谓
bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
如 果 相 爱 是 眼 泪
rú guǒ xiāng ài shì yǎn lèi
就 让 我 们 用 真 心 去 面 对
jiù ràng wǒ men yòng zhēn xīnqù miàn duì

求 求 你 给 我 个 机 会
qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
不 要 再 对 爱 说 无 所 谓
bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
留 下 了 太 多 伤 悲
liú xià le tài duō shāng bēi
告 诉 我 你 到 底 爱 着 谁
gào sù wǒ nǐ dào dǐ ài zhù shéi


Alan
Gm

Em yêu ai? (Nǐ dào dǐ ài shuí – 你到底愛誰)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1641


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...