Hợp âm bài ♪♫ Em sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để chờ đợi anh (wǒ yòng yī shēng děng nǐ kě bù kě yǐ – 我用一生等你可不可以) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Em sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để chờ đợi anh (wǒ yòng yī shēng děng nǐ kě bù kě yǐ – 我用一生等你可不可以)
[a*1]

1. 心碎了一地眼泪不争气
xīn suì liǎo yī dì yǎn lèi bù zhēng qì
在你面前止不住往下滴
zài nǐ miàn qián zhǐ bù zhù wǎng xià
我多想把泪藏在心里
wǒ duō xiǎng bǎ lèi cáng zài xīn lǐ
不让你看到怕你看不起
bù ràng nǐ kàn dào pà nǐ kàn bù

2. 明知道我不是你的唯一
míng zhī dào wǒ bù shì nǐ dí wéi yī
却还要对你如此的痴迷
què huán yào duì nǐ rú cǐ dí chī mí
你把爱情当成了游戏
nǐ bǎ ài qíng dāng chéng liǎo yóu xì
丢下我在风中独自哭泣
diū xià wǒ zài fēng zhōng, dú zì kū

这辈子我已不能没有你
zhè bèi zǐ wǒ yǐ bù néng méi yǒu
爱上你我也是身不由己
ài shàng nǐ wǒ yě shì shēn bù yóu
你像空气弥漫在我心里
nǐ xiàng kōng qì mí màn zài wǒ xīn
梦里梦外想的全都是你
mèng lǐ mèng wài xiǎng dí quán dū shì

为什么我偏偏要爱上你
wéi shí me wǒ piānpiān yào ài shàng
为什么我不能把你忘记
wéi shí me wǒ bù néng bǎ nǐ wàng
花开花落不见你的归期
huā kāi huā luò bù jiàn nǐ dí guī
我用一生等你可不可以
wǒ yòng yī shēng děng nǐ kě bù kě


Lily
Am

Em sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để chờ đợi anh (wǒ yòng yī shēng děng nǐ kě bù kě yǐ – 我用一生等你可不可以)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
261


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...