Hợp âm bài ♪♫ Duyên tình ngàn năm (Qiān nián zhī liàn – 千年之恋) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Duyên tình ngàn năm (Qiān nián zhī liàn – 千年之恋)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ---

竹林的灯火 岛国的沙漠
zhú lín de dēng huǒ   dǎo guó de shā mò
七色的国度 不断飘逸风中
qī sè de guó dù   bù duàn piāo yì fēng zhōng
有一种神秘 灰色的漩涡
yǒu yī zhǒng shén mì   huī sè de xuán wō
将我卷入了迷雾中
jiāng wǒ juàn rù liǎo mí wù zhōng

看不清的双手
kàn bù qīng de shuāng shǒu
一朵花传来谁经过的温柔
yī duǒ huā chuán lái shuí jīng guò de wēn róu

穿越千年的伤痛 只为求一个结果
chuān yuè qiān nián de shāng tòng   zhī wéi qiú yī gè jié guǒ
你留下的轮廓 指引我 黑夜中不寂寞
nǐ liú xià de lún kuò zhǐ yǐn wǒ hēi yè zhōng bù jì mò
穿越千年的哀愁 是你在尽头等我
chuān yuè qiān nián de āi chóu   shì nǐ zài jìn tóu děng wǒ
最美丽的感动 会值得 用一生守候
zuì měi lì de gǎn dòng huì zhí dé yòng yī shēng shǒu hòu


Dương Thừa Lâm & Trương Bích Thần
Em-Gm

Duyên tình ngàn năm (Qiān nián zhī liàn – 千年之恋)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
116


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...