Hợp âm bài ♪♫ Được yêu và bị tổn thương (Ài guò liǎo yě shāng guò liǎo – 爱过了也伤过了) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Được yêu và bị tổn thương (Ài guò liǎo yě shāng guò liǎo – 爱过了也伤过了)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: -

1. 既 然 已 经 了 无 牵 挂
jì rán yǐ jīng liǎo wú qiān guà
何 必 还 在 那 儿 苦 苦 地 挣 扎
hé bì hái zài nà ér, kǔ kǔ dì zhēng zhá
不 是 说 过 了 要 学 会 遗 忘
bú shì shuō guò le, yào xué huì yí wàng
飞 转 的 时 间 回 不 去 了
fēi zhuǎn de shí jiān, huí bú qù le

2. 留 下 的 伤 疤 还 停 在 那 个 地 方
liú xià de shāng bā, hái tíng zài nà gè dì fang
不 敢 去 触 碰 怕 勾 起 感 伤
bù gǎn qù chù pèng, pà gōu qǐ gǎn shāng
用 多 少 时 间 让 自 己 坚 强
yòng duō shǎo shí jiān, ràng zì jǐ jiān qiáng
不 想 再 迷 惘 或 失 去 方 向
bù xiǎng zài mí wǎng, huò shī qù fāng xiàng

ĐK: 我 已 经 爱 过 了 我 已 经 伤 过 了
wǒ yǐ jīng ài guò le, wǒ yǐ jīng shāng guò le
我 已 经 不 敢 回 头 面 对 了
wǒ yǐ jīng bù gǎn huí tóu miàn duì le
我 不 再 害 怕 寂 寞 不 再 害 怕 孤 单
wǒ bú zài hài pà jì mò, bú zài hài pà gū dān
如 今 的 我 已 经 变 得 很 勇 敢
rú jīn de wǒ yǐ jīng, biàn dé hěn yóng gǎn

我 已 经 爱 过 了 我 已 经 伤 过 了
wǒ yǐ jīng ài guò le, wǒ yǐ jīng shāng guò le
我 已 经 开 始 了 新 的 生 活
wǒ yǐ jīng kāi shǐ le xīn de shēng huó
不 想 去 恨 谁 不 想 去 怪 谁
bù xiǎng qù hèn shuí, bù xiǎng qù guài shuí
不 想 再 为 了 爱 情 掉 眼 泪 而 心 碎
bù xiǎng zài wèi le ài qíng, diào yǎn lèi ér xīn suì


Zhang Hai Bin
A

Được yêu và bị tổn thương (Ài guò liǎo yě shāng guò liǎo – 爱过了也伤过了)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
344


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...