Hợp âm bài ♪♫ Dùng tình yêu đánh cắp trái tim (Jung ngoi zoeng sam heoi tau – 用爱将心去偷 ) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Dùng tình yêu đánh cắp trái tim (Jung ngoi zoeng sam heoi tau – 用爱将心去偷 )🎵♩ ♪ ♫ ♬

Cantonee version (Tiếng Quảng Đông)

情場中幾多高手
cing coeng zung gei do gou sau
用愛將心去偷
jung ngoi zoeng sam heoi tau
就將你偷得癡情
zau zoeng nei tau dak ci cing
剩我一世憂
zing ngo jat sai jau

用欺也用騙
jung hei jaa jung pin
用幾多好計謀
jung gei do hou gai mau
盜得芳心
dou dak fong sam
然後置諸腦後
jin hau zi zyu nou hau

為什麼人生如許
wai sam mo jan saang jyu heoi
用愛添我憂
jung ngoi tim ngo jau
剩下我癡痴淚流
zing haa ngo ci ci leoi lau
未解心裡憂
mei gaai sam leoi jau
伴著種種苦共甜
bun zyu zung zung fu gung tim
為君一 生去守
wai gwan jat saang heoi sau

——————–
Mandarin version (Tiếng Quan Thoại)

情场中几多高手
qíng cháng zhōng jī duō gāo shǒu
用爱将心去偷
yòng ài jiāng xīn qù tōu
就将你偷得痴情
jiù jiāng nǐ tōu dé chī qíng
剩我一世忧
shèng wǒ yī shì yōu

用欺也用骗
yòng qī yě yòng piàn
用几多好计谋
yòng jī duō hǎo jì móu
盗得芳心
dào dé fāng xīn
然后置诸脑后
rán hòu zhì zhū nǎo hòu

为什么人生如许
wéi shí me rén shēng rú xǔ
用爱添我忧
yòng ài tiān wǒ yōu
剩下我痴痴泪流
shèng xià wǒ chī chī lèi liú
未解心里忧
wèi jiě xīn lǐ yōu
伴着种种苦共甜
bàn zhuó zhǒng zhǒng kǔ gòng tián
为君一 生去守
wéi jūn yī shēng qù shǒu


Lâm Thanh Hà
Bm


Uông Minh Thuyên
Bm

Dùng tình yêu đánh cắp trái tim (Jung ngoi zoeng sam heoi tau – 用爱将心去偷 )

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
2487


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...