Hợp âm bài ♪♫ Đức Phật từ bi ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Đức Phật từ bi
[a*1]

Kính lạy Đấng Thế Tôn Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người. Cha lành chung bốn loài
Kính lạy Đấng Thiên Nhân Sư. Đại Từ Bi Trí Dũng
Nhân gian pháp giới hòa bình. Đất trời nồng ấm yêu thương

Con qùy kính dâng lên. Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Hương hoa Giới – Định Tuệ. Sáng ngời Bát Chánh Đạo
Con thành kính chắp tay sen. Một lòng son tinh tấn
Nương theo chánh pháp Phật Đà. Tâm từ hạnh phúc quanh ta

Đức Phật Từ Bi miệng mỉm cười. Sắc thắm liên hoa ngát lòng người.
Chúng sanh chan hòa sống an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đức Phật Từ Bi chuyển Pháp luân. Trống pháp âm vang Ánh Đạo Vàng
Tiêng chuông huyền diệu thoát lo âu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hãy tự mình soi, tự thắp đuốc lên. Chiến thắng chính ta mới đại hùng
Lắng nghe Phật dạy hướng ta đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đuốc tuệ từ bi tỏa bốn phương. Chân lý viên dung Pháp nhiệm mầu
Dấu chân sen nở khắp nhân thiên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Hương Thủy
F#m

Đức Phật từ bi

Sáng tác: nhạc Chúc Linh, thơ Thích Quảng Bảo |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Ballade |
kynguyen65 |
3667


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *