Hợp âm bài ♪♫ Đời người nơi nào không tương phùng (jan saang ho cyu bat soeng fung – 人 生 何 处 不 相 逢) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Đời người nơi nào không tương phùng (jan saang ho cyu bat soeng fung – 人 生 何 处 不 相 逢)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: --

1. 随浪随风飘荡
ceoi long ceoi fung piup dong
随着一生里的浪
ceoi zoek jat saang leoi dik long
你我在重叠那一刹
nei ngo zoi zung dip naa jat saat
顷刻各在一方
king hak gok zoi jat fong

2. 缘份随风飘荡
jyun fan ceoi fung piu dong
缘尽此生也守望
jyun zeon ci saang jaa sau mong
你我在凝望那一刹
nei ngo zoi jing mong naa jat saat
心中有泪飘降
sam zung jau leoi piu hong

Chorus: 纵是告别也交出真心意
zung si gou bit jaa gaau ceot zan sam ji
默默承受际遇
mak mak sing sau zai jyu
某月某日也许再可跟你
mau jyut mau jat jaa heoi zoi ho gan nei
共聚重拾往事
gung zeoi zung sap wong si
无奈重遇那天存在永远
mou noi zung jyu naa tin cyun zoi wing jyun
他方的晚空更是遥远
taa fong dik maan hung gang si jiu jyun

3. 谁在黄金海岸
seoi zoi wong gam hoi ngon
谁在烽烟彼岸
seoi zoi fung jin bei ngon
你我在回望那一刹
nei ngo zoi wui mong naa jat caat/saat
彼此慰问境况
bei ci wai man ging fong


Lâm Thanh Hà
Bb


Trần Tuệ Nhàn
Bb

Đời người nơi nào không tương phùng (jan saang ho cyu bat soeng fung – 人 生 何 处 不 相 逢)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
618


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...