Hợp âm bài ♪♫ Diệu Pháp Liên Hoa ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Diệu Pháp Liên Hoa
[a*1]

Lạy Đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật
Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa
Lời kinh bay cao lời kinh lan tỏa nhiệm màu
Lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh chốn địa ngục
Cho con thấy Ánh Đạo Vàng

Diệu Pháp Liên Hoa vô biên nghĩa nhiệm màu
Nguyện hiểu nghĩa chân thật
Của Phật Như Lai, của Phật Như Lai
Diệu Pháp Liên Hoa cho ta nước cam lồ
Ôi để hồn dịu mát sen hồng thơm ngát trần gian
Sen hồng tỏa ánh hào quang

Lạy Đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật
Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa
Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần
Ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dẫu nhiều lỗi lầm
Câu kinh xóa hết tội tình


Huỳnh Tấn Sang
Dbm

Diệu Pháp Liên Hoa

Sáng tác: Hàn Châu |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Boléro |
cobedanau |
4208


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *