Hợp âm bài ♪♫ Đi học ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Đi học
[a*1]

Trò đi học để yêu ai thưa, tôi đi học
Để yêu người yêu người gần xa

Gần là yêu mẹ yêu cha trước thì trước thì anh chị
Sau ra sau ra họ hàng sau rồi tới kẻ lân bang
Tôi yêu yêu hết kẻ sang người hèn

Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen
Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu
Là tôi yêu chẳng xiết đâu
Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi


Thùy Dương
Bb

Đi học

Sáng tác: Nguyễn Đức Vân |
Nhạc Học trò |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
3100


[a*2]
——————
*Nhạc-Học-Trò
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *