Hợp âm bài ♪♫ Đến bên em (Bēn xiàng nǐ – 奔向你) – Tân Hoàn Châu Cách cách OST ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Đến bên em (Bēn xiàng nǐ – 奔向你) – Tân Hoàn Châu Cách cách OST
[a*1]

1. 还记得 初相见 是场震撼
huán jì dé chū xiāng jiàn shì cháng zhèn hàn
从此后 我心里 被你填满
cóng cǐ hòu wǒ xīn lǐ bèi nǐ tián mǎn
狂风中 暴雨里 心心相印
kuáng fēng zhōng bào yǔ lǐ xīn xīn xiāng yìn
迎著风 迎著雨 笑容灿烂
yíng zhù fēng yíng zhù yǔ xiào róng càn làn

奔向你 让我们策马奔腾
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén cè mǎ bēn téng
奔向你 让我们踏遍红尘
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén tà biàn hóng chén
奔向你 让我们紧紧相随
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén jǐn jǐn xiāng suí
奔向你 让我们挥洒青春
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén huī sǎ qīng chūn

这场爱强烈到天崩地裂
zhè cháng ài qiáng liè dào tiān bēng dì liè
这场爱简直是轰轰烈烈
zhè cháng ài jiǎn zhí shì hōng hōng liè liè
不管他人世间几人能解
bù guǎn tā rén shì jiān jī rén néng jiě
我和你共始终 此情不灭
wǒ hé nǐ gòng shǐ zhōng cǐ qíng bù miè

2. 也曾经 让你哭 陪你流泪
yě zēng jīng ràng nǐ kū péi nǐ liú lèi
转眼间 你用爱 把我包围
zhuǎn yǎn jiān nǐ yòng ài bǎ wǒ bāo wéi
为了你 我可以 放弃一切
wéi liǎo nǐ wǒ kě yǐ fàng qì yī qiē
为了你 走天涯 始终不悔
wéi liǎo nǐ zǒu tiān yá shǐ zhōng bù huǐ

奔向你 让我们策马奔腾
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén cè mǎ bēn téng
奔向你 让我们踏遍红尘
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén tà biàn hóng chén
奔向你 让我们紧紧相随
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén jǐn jǐn xiāng suí
奔向你 让我们挥洒青春
bēn xiàng nǐ ràng wǒ mén huī sǎ qīng chūn

这场爱强烈到天崩地裂
zhè cháng ài qiáng liè dào tiān bēng dì liè
这场爱简直是轰轰烈烈
zhè cháng ài jiǎn zhí shì hōng hōng liè liè
不管他人世间几人能解
bù guǎn tā rén shì jiān jī rén néng jiě
我和你共始终 此情不灭
wǒ hé nǐ gòng shǐ zhōng cǐ qíng bù miè


Trương Duệ
Em

Đến bên em (Bēn xiàng nǐ – 奔向你) – Tân Hoàn Châu Cách cách OST

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
194


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...