Hợp âm bài ♪♫ Đêm Kinh hoa ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Đêm Kinh hoa
[a*1]

ĐK: Nam mô Diệu Pháp LIên Hoa kinh
Nam mô Diệu Pháp LIên Hoa kinh

1. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh
Địa cầu vừa tỉnh giấc lòng đất bỗng đơm hoa
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, Bảo tháp hiện chói lòa
Khắp trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta

2. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà
Lòng dạt dào hạnh phúc, rực ánh sáng Như Lai
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không dám khinh xuất người
Biết Người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta.

3. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, lắng nghe lời Phật dạy
Tràn đầy nguồn Diệu Pháp, tỏa chiếu trong tâm ta
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cung kính lạy
trụ lặng cúi đầu, nghe lời kinh Pháp Hoa


Nam Cường
Dm

Đêm Kinh hoa

Sáng tác: Chúc Linh |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
2284


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *