Hợp âm bài ♪♫ Đáp án của bạn (Nǐ de dá àn- 你的答案) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Đáp án của bạn (Nǐ de dá àn- 你的答案)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Vòng hợp âm:

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说
yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù shang méi yǒu rén néng sùshuō

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱
yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò

低著头期待白昼接受所有的嘲讽
dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走
xiàng zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案
límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单
nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说
yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù shang méi yǒu rén néng sùshuō

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱
yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò

低著头期待白昼接受所有的嘲讽
dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走
xiàngzhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案
límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá àn

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单
nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案
límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá àn

哪怕要逆著光就驱散黑暗
nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi ān

有一万种的力量淹没孤单不再孤单
yǒu yī wàn zhǒng de lì liang yānmò gūdān bù zài gūdān

(也许世界就这样)
(yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng)

(我也还路上)
(wǒ yě hái zài lù shang)

(没有人能诉说)
(méi yǒu rén néng sùshuō)

(也许我只能沉默)
(yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò)

(眼泪湿润眼眶)
(yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng)

(可又不甘懦弱)
(kě yòu bùgān nuòruò)


A Nhũng
Cm

Đáp án của bạn (Nǐ de dá àn- 你的答案)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
5527


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...