Hợp âm bài ♪♫ Đạo tràng tịnh độ ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Đạo tràng tịnh độ
[a*1]

Một đạo tràng trang nghiêm
Một đạo tràng thanh tịnh
Cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà!

Một đạo tràng an vui
Dạy mọi người tâm thiện
Cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm
Đều nhất tâm bất loạn luôn niệm A di đà
Ngày ngày được an vui, trong niệm A Di Đà

Nam mô A Di Đà Phật cho chúng con vượt qua
Thân không mang bao tật bệnh Tâm không còn ưu phiền
Gia quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác
Sống trong niềm an lạc, ngày đêm niệm Di Đà


Trung Hậu
Abm

Đạo tràng tịnh độ

Sáng tác: Trung Hậu |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Slow Ballad |
cobedanau |
4342


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *