Hợp âm bài ♪♫ Dâng hương hoa ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Dâng hương hoa
[a*1]

Đệ tử chúng con quỳ trước điện tâm thành
Kính dâng hương đăng cùng hoa quả ngát hương
Mười phương chiếu sáng ánh hào quang chư Phật
Dưới đài sen chúng con quỳ nguyện
Xin ngôi Tam Bảo chứng minh

Dâng hương hoa hương giải thoát
Lòng thành kính xin xót thương
Hoa trang nghiêm Bát Nhã Thanh Lương
Cầu xin Phật Đạo mười phương an lành

Đệ tử chúng con quỳ trước điện tâm thành
Kính tri ân dâng hoa mừng Đản Sanh

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (Ma-Ha Tát)


Bảo Yến
F#m

Dâng hương hoa

Sáng tác: Đang cập nhật |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
lucatyno |
872


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *