Hợp âm bài ♪♫ Dặm ngàn tiêu dao ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Dặm ngàn tiêu dao🎵♩ ♪ ♫ ♬

Ngõ về trúc biếc mây nghiêng
Trời pha sương mỏng bên triền núi cao
Chân không lộng áng tâm bào
Bầu thơ bay thoảng, hương ngào ngạt hương.

Chim trời chuốt giọng hiền lương
Như lời cảm thán chẳng vương bụi phiền
Gió sương mây nước tùy duyên
Hiện pháp lạc trú khách thiền tiêu dao.

Biển trần nhiễm sắc ba đào
Tánh nhiên thanh tịnh chẳng xao tấc lòng
Vòng nhật nguyệt giữa mênh mông
Hương từ ngược gió trời không trải về

Nguồn thương tấu khúc Tào Khê
Gọi mời vầng sáng trăng khuya lên ngàn
Bầu trời du hóa thênh thang
Gót chân dặm lữ y vàng tỏa hương.


Thu Thảo
Bbm

Dặm ngàn tiêu dao

Sáng tác: nhạc Hữu Hiệp, thơ Tuệ Minh |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
89


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...