Hợp âm bài ♪♫ Dã tâm và nhân cách 1 ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Dã tâm và nhân cách 1🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ---

Lúc ta trượt chân, lúc khi đời bao khó khăn
Ai giúp ta không? hay họ sung sướng trong lòng
Thế gian xạo điêu, sân si nhiều ghanh ghét nhiều
Luôn chỉ trông mong ta thất bại

Lúc ta làm lên, có bao người môi cứ khen
Nhưng ở trong tâm, thì lại cay cú âm thầm
Bởi do lòng nhân thói ghanh tị nên tối tăm
Do cứ tranh đua lòng hơn thua

Người đời lừa nhau sống giả tạo
Yêu thương ghét ghanh biết đâu đường nào
Ngoài miệng thì ai chả ngọt ngào
Văn chương vô biên biết đâu nhường nào
Cứ dối trá tỏ vẻ mình tuyệt vời
Cứ chữ nghĩa thế nhưng lương tâm tà ma


Ngọc Ánh Sáng
Fm


Danh Tuấn Trung
Dm

Dã tâm và nhân cách 1

Sáng tác: Nhạc Hoa – Lời Việt: Vũ Hải |
Nhạc Ngoại lời Việt |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
1528


[a*2]
——————
*Nhạc-Ngoại-Lời-Việt
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...