Hợp âm bài ♪♫ Cốc vũ (Gǔ yǔ – 谷雨) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Cốc vũ (Gǔ yǔ – 谷雨)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Vòng hợp âm:

一看 急雨打過片刻安
Yī kàn jí yǔ dǎguò piànkè ān
嬉笑聲爛漫 孩提招來紅鯉玩
Xīxiào shēng lànmàn háití zhāo lái hóng lǐ wán

二看 夢中無眠借薄衫
Èr kàn mèngzhōng wúmián jiè báo shān
風起已夜半 韶光輕賤春也晚
Fēng qǐ yǐ yèbàn sháoguāng qīngjiàn chūn yě wǎn

你在江畔 我在對岸
Nǐ zài jiāng pàn wǒ zài duì’àn
燕子回時 雙雙落單
Yàn zǐ huí shí shuāngshuāng luò dān

你過三川 我遇長安
Nǐguò sānchuān wǒ yù cháng’ān
行春猶遲 怎去盡歡
Xíng chūn yóu chí zěn qù jìn huān


Dài
門前有新禪
Ménqián yǒu xīn chán

入城來買
Rùchéng lái mǎi
隔夜飯
Gé yèfàn


Ér
香客過道觀
Xiāngkèguò dàoguàn

祈盼
Qípàn
來年圓滿
Lái nián yuánmǎn

三看 手摘芳煙艾草繁
Sān kàn shǒu zhāi fāng yān ài cǎo fán
偏煮花消瘦 未見芍藥有完滿
Piān zhǔ huā xiao shòu wèi jiàn sháoyào yǒu wánmǎn

四看 穀雨茶沸客人懶
Sì kàn gǔyǔ chá fèi kèrén lǎn
眼饞他年豐 挑來石子三百擔
Yǎnchán tā nián fēng tiāo lái shízǐ sānbǎi dān

你在江畔 我在對岸
Nǐ zài jiāng pàn wǒ zài duì àn
燕子回時 雙雙落單
Yàn zǐ huí shí shuāngshuāng luò dān

你過三川 我遇長安
Nǐguò sānchuān wǒ yù cháng’ān
行春猶遲 怎去盡歡
Xíng chūn yóu chí zěn qù jìn huān


Dài
門前有新禪
Ménqián yǒu xīn chán

入城來買
Rùchéng lái mǎi
隔夜飯
Gé yèfàn


Ér
香客過道觀
Xiāngkèguò dàoguàn

祈盼
Qípàn
來年圓滿
Lái nián yuánmǎn


Dài
你我共一碗
Nǐ wǒ gòng yī wǎn

沿街叫賣
Yánjiē jiàomài
英雄膽
Yīngxióng dǎn


Ér
夢醒摔酒盞
Mèng xǐng shuāi jiǔ zhǎn

穀雨
Gǔyǔ
倒了春寒
Dàole chūnhán


Âm Khuyết Thi Thính & Triệu Phương Tịnh
C#m

Cốc vũ (Gǔ yǔ – 谷雨)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
727


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...