Hợp âm bài ♪♫ Có người anh thương có nơi anh về (Lương duyên ngàn kiếp OST) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Có người anh thương có nơi anh về (Lương duyên ngàn kiếp OST)
[a*1]


Có người anh thương có nơi anh về (Lương duyên ngàn kiếp OST)

[a*2]
——————
*Nhạc-Trẻ
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...