Hợp âm bài ♪♫ Chúng ta đã hứa (Wǒ mén shuō hǎo de – 我们说好的) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Chúng ta đã hứa (Wǒ mén shuō hǎo de – 我们说好的)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Chúng ta đã hứa (Wǒ mén shuō hǎo de – 我们说好的)


[a*2]
——————
*Nhạc-Ngoại-Lời-Việt
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...