Hợp âm bài ♪♫ Chúa đến đem bình an ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Chúa đến đem bình an
[a*1]

Một đời sống mới Chúa đem đến cho nhân loại
Lời Ngài đã hứa sẽ ban cho ai nhận tin
Chúa mang đến an vui thay niềm lo lắng
Lời hứa khi xưa không hề thay đổi
Dẫu tháng năm nước chảy đá mòn

người Chúa đến, đến ban chúng ta hi vọng
được đổi mới sống trong phước ân Ngài ban
Hãy phó hết tương lai cho Ngài dẫn dắt
Tội lỗi năm xưa được Ngài tha hết
Chúa Jesu đến ban bình an

Tung hô ca vang tình yêu Chúa Con Trời
Jesu sinh ra vì tội lỗi con người
Xuống nơi dương trần ô tối
Ha lê lu gia ngợi khen Chúa Je- su
Trên ngôi cao sang vì ta chết thay rồi
Cứu ta khổi chốn lầm than đưa ta về chốn thiên đàng

Ban ơi hãy đến đón tin nhận Ngài
Tình yêu cao quý Chúa đang gọi mời
Yêu thương đợi chờ đón mời


Trần Nhật Thanh
Dm

Chúa đến đem bình an

Sáng tác: Trần Nhật Thanh |
Nhạc Thánh ca |
Điệu:
#Slow Ballad |
kynguyen65 |
5430


[a*2]
——————
*Nhạc-Thánh-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *