Hợp âm bài ♪♫ Chốn thiền tâm ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Chốn thiền tâm🎵♩ ♪ ♫ ♬

Bước chân em lạc cửa thiền
đây man mác một miền tịnh viên
Hàng cây ngả bóng nắng ngày
Trầm hương tỏa ngát bụi trần bay xa.

Ngập ngừng chạm cõi thiền môn
Đắm chìm thế sự gửi hồn tĩnh tâm
Phật đài ngự giữa hồng trần
Hào quang tỏa sáng trong ngần tòa sen.

Trầm luân chi dẫu sang hèn
Dòng đời xuôi ngược sóng xô nổi chìm
Lời kinh cầu nhắc người về
Sân si phỉ ố, bên lề, bên lề vô ưu.


Huỳnh Trang
F#m

Chốn thiền tâm

Sáng tác: nhạc Thiên Tuế, thơ Huỳnh Trang |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
intrepid |
94


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...