Hợp âm bài ♪♫ Chắp tay niệm Phật ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Chắp tay niệm Phật
[a*1]

Lâng lâng dòng suối ngọt ngào
Dịu vị hương ngát lối vào cửa không
Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần
Lâng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng

Nhiêm quyên ánh sáng từ quan
Chắp tay niệm Phật trút ngàn khổ đau
Chắp tay niệm Phật nhiệm màu
Thế tôn ân đức biển sâu bao đời

Con thành tâm kính lạy Ngài
Chắp tay niệm Phật hồn tươi trăng rằm
Như Lai huyền diệu pháp ân
Chắp tay niệm Phật trừ tâm an hoà

Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Chắp tay niệm phật tâm ca cúng dường
Chắp tay niệm phật mười phương
Đau gian chân lý mơ được độ sinh


Thùy Trang
Am


Trung Hậu
Bbm


Hương Lan
Am


Hoàng Đăng Khoa
C#m


Huỳnh Tấn Sang
Cm


Kim Thư
Am


Quỳnh Mai
Bbm


Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bbm

Chắp tay niệm Phật

Sáng tác: nhạc Quí Luân, thơ Tuệ Nga |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Boléro |
cobedanau |
5735


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *