Hợp âm bài ♪♫ Chân nguyên ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Chân nguyên
[a*1]

1. Chân nguyên, tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang
Chân nguyên, bóng dáng song sinh từ cõi địa đàng
Mãi theo hoa đốm hư không chìm trong biển tối mênh mông
Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về, Chân nguyên ơi !

2. Chân nguyên, chẳng cách không gian và chẳng thời gian
Chân Nguyên, người vẫn trung trinh chờ ta trở về
Mãi mê trong chốn trần lao chìm trong thinh sắc xôn xao
Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về, Chân Nguyên ơi !

ĐK: Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa
Sớm khuya như giục lòng ta
Trở về nơi quê nhà
Cuộc đời như khói như sương
người sao mãi vấn vương
lầm nên đau thương trầm luân mãi!

Lối đi về đuốc tuệ thường soi
Tiếng từ âm mãi thường vang
Đường đi trải ánh nắng vàng
Trở về ân trú Chân Nguyên
Cuộc trần thôi hết đảo điên
Tâm thường như hư không Chân Nguyên!

Đọc: Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa
Sớm khuya như giục lòng ta trở về nơi quê nhà
Cuộc đời như khói như sương
mà người sao mãi vấn vương mê lầm nên đau thương trầm luân mãi


Gia Huy
F


Hà Thanh
B


Lệ Thu
G

Chân nguyên

Sáng tác: Trực Hối |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
2740


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *