Hợp âm bài ♪♫ Cây trúc xinh ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Cây trúc xinh
[a*1]

Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nọ như bờ ao

Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Đứng một mình qua lối như cũng xinh
Đứng một mình qua lối như càng xinh

Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nọ như bờ ao

Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Đứng nơi nào qua lối như cũng xinh
Đứng một mình qua lối như càng xinh


Minh Thành
Bm


Xuân Mai
Am


Quang Dũng
Cm

Cây trúc xinh

Sáng tác: Quan họ Bắc Ninh & Phạm Quang Tuấn |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
#Slow Ballad |
kynguyen65 |
16850


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *