Hợp âm bài ♪♫ Cầm ống điện thoại lên & mở máy truyền hình ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Cầm ống điện thoại lên & mở máy truyền hình🎵♩ ♪ ♫ ♬

Tiếng đi ngoài ngàn dặm
Xây dựng niềm tin yêu
Mỗi lời là châu ngọc
Mỗi lời là gấm thêu

Tiếng đi ngoài ngàn dặm
Xây dựng niềm tin yêu
Mỗi lời là châu ngọc
Mỗi lời là gấm thêu

Tâm là máy truyền hình
muôn ngàn nút bấm
Chọn thế giới an lành
Cho tươi vui cuộc sống

Tâm là máy truyền hình
muôn ngàn nút bấm
Chọn thế giới an lành
Cho tươi vui cuộc sống


Hạnh Nguyên
B

Cầm ống điện thoại lên & mở máy truyền hình

Sáng tác: nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh – năm: 1998 |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Valse |
airboy089 |
32


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...