Hợp âm bài ♪♫ Cách sống ở đời (Trở về cát bụi chế) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Cách sống ở đời (Trở về cát bụi chế)🎵♩ ♪ ♫ ♬

Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.
Mình vốn sinh ra trong kiếp con người thì chớ hơn thua
Thân ai nấy liệu chứ mình có nào nhờ vả chi đâu
Đừng nên ra vẻ sỉ diện làm chi khinh thường với nhau

Dù nhà lớn, dù nhà cao, tiền bạc kia có nào bao nhiêu
Có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu
Dì nghèo khó dù giàu sang thì chỉ như vẻ ngoài mà thôi
Đến lúc lìa tan xa cõi trần gian ai cũng thân tàn tro

Số trên đời này từ phù du có đây rồi lại mất
Vì thế cho nên xin nhắc ai đừng, đừng có nghêng ngang
Đời người ta nghèo thì nào có gì đừng có khinh khi
Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này chóng phai

* Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi xin người nhớ cho.


Ngọc Ánh Sáng
Bbm

Cách sống ở đời (Trở về cát bụi chế)

Sáng tác: Nhạc chế |
Nhạc Chế – Vui |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
885


[a*2]
——————
*Nhạc-Chế-Vui
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...