Hợp âm bài ♪♫ Buông khẽ ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Buông khẽ🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ----

Chớp mắt đã qua nửa đời người
Nửa đời chìm nổi với bể khơi
Nửa đời còn lại thuyền neo bến
An vui sống trọn kiếp người

Chớp mắt đời ta đã già rồi
Đường đời vinh nhục chuyện hơn thua
Tiền tài địa vị thân danh lợi
Thân an tâm lạc ngắm mây trời

Người ơi tiền chẳng mua được nhân tâm kiếp người
Tiền làm cho nhân thế đảo điên
Danh lợi chung qui trò huyễn hóa
Sắc tài kia rồi cũng bóng chiều qua

Rồi đây mắt mờ lưng còng gối mỏi
Chẳng màng danh lợi chuyện hơn thua
thường vội đến thành mây khói
Lòng trần buông khẽ nhẹ kiếp con người


Thích Nhuận Thanh
Ebm

Buông khẽ

Sáng tác: Ngàn Thông |
Nhạc Trữ tình |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
101


[a*2]
——————
*Nhạc-Trữ-Tình
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...