Hợp âm bài ♪♫ Buông ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Buông🎵♩ ♪ ♫ ♬

1. Thân này là nghiệp thân, tránh sát sinh thân mang dục thân
Ta nên gieo bố thí gieo phóng sanh hóa nghiệp thân tâm
Khẩu nghiệp là nói dối nói gián ly uốn lưỡi hai chiều
Ta nên gieo lời hay tránh nói sai hóa nghiệp khẩu kia

2. Ý khởi một niệm sân, khởi ý tham chấp ngã si mê
Ta nên gieo hỷ xả khởi từ bi trí tuệ trong tâm
Buông cho thân khẩu ý luôn sáng trong như sen mặt hồ
Cho từ bi hỷ xả vững bồ đề tâm

ĐK: Từ bấy lâu nay con đã sống trong thân mờ
Giận dỗi đôi khi con thường buông những lời khẩu nghiệp
Bởi tại lòng chấp ngã nên ý kia khởi những tạp niệm
Buông cho nhẹ thân tâm hóa giải cho thân khẩu ý kia

Từ bấy lâu nay con mê mãi chưa kịp ngộ ra
Thành khẩn ơn trên con xám hối lỗi lầm đã qua
Con quỳ lại Tam Bảo xin chứng minh ơn trên chư Phật
Buông mà lòng còn vương thì thân khẩu ý chẳng bao giờ buông

* Con quỳ lại Tam Bảo xin chứng minh ơn trên chư Phật
Buông mà lòng còn vương thì thân khẩu ý chẳng bao giờ buông


Thích Nhuận Thanh
E

Buông

Sáng tác: Thái Khang |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
134


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...