Hợp âm bài ♪♫ Ba quan mời trầu ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Ba quan mời trầu
[a*1]

Ba quan i, một chiếc, chiếc thuyền nan i, có về là về với hội
Có, có gái ngoan, gái ngoan tầm chồng. Ô mới dẫu tình rằng
Anh cả, anh hai đấy đấy ơi, Cơ cả, cô hai ấy ấy ơi

Ba quan i một chiếc chiếc thuyền rồng i, có về là về với hội
Có, cái gông cái gông đi tìm, ôi mới dẫu tình rằng
cả, cô hai vẫn còn không, anh cả, anh hai vẫn còn không

Ba quan i một chiếc chiếc thuyền không i, có về là về với hội
Có, cái sông có í a đất bồi, ôi mới dẫu tình hời
Anh cả, anh hai ở làng Chanh, cô cả, cô hai ở làng đôi

Ba quan i một chiếc chiếc thuyền mành , có về là về với hội
Có, cái danh cái danh hơn trời, ôi mới dẫu tìnhrằng
cả, cô hai lên thác Chơi, anh cả, anh hai lên thác chơi

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, có về là về với với hội
Có bến sông có a con thuyền Ô mấy dẫu tình rằng
Anh cả anh hai vẫn còn duyên, cô cả cô hai vẫn còn duyên
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi!….

Trên trời – ô mấy dẫu tình rằng – có đám mây xanh – ô mấy dẫu tình ơi
Có con ngựa bạch chạy quanh i gầm í trời
Ô mấy dẫu tình rằng, ô mấy dẫu tình ơi
Đôi ta -đôi ta- muốn lấy nhau chơi -ô mấy dẫu tình ơi
Nhưng cái duyên chưa định thì trời chưa xe -ô mấy dẫu tình ơi

Những đôi -ố mấy dẫu tình rằng- bến nước bờ tre -ô mấy dẫu tình ơi-
Nhưng cái duyên đã định, trời xe cứ i thành
Ô mấy dẫu tình rằng,ô mấy dẫu tình ơi
Ba đồng – ba đồng – một sợi chỉ đào -một sợi chỉ đào-
Áo vóc không vá, vá vào áo tơi – ô mấy dẫu tình ơi

Tủi lòng ì thiếp lắm chàng ơi
Dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng
Ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi
Ô mấy đãu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi

Nói tự do:

Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng.
Trầu xanh, cau trắng, tranh hồng, đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe…
Dạ! Xin mời anh Cả, anh Hai ăn với em miếng trầu..

Ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu
Không ăn ơ cầm lấy í, không ăn ơ cầm lấy í cho nhau bằng lòng

Trầu này trầu tính ớ trầu tình, trầu này trầu tính i trầu tình.
Ăn vào cho đỏ ăn vào cho đỏ môi mình môi ta
Miếng trầu là miếng trầu vàng

Đứng ở đằng xa yêu nhau i đứng ở đằng xa
Con mắt liếc lại í con mắt liếc lại í bằng ba đứng gần
Anh còn son, em cũng còn son. Anh còn son i, em i cũng ư còn son i
Ước gì ta được ước a gì ta được í làm con một nhà
Em I về – Anh ì về – …thưa với…. mẹ… cha…


Tốp ca
F


Thúy Hường & Ngọc Quang
F

Ba quan mời trầu

Sáng tác: Quan họ Bắc Ninh |
Nhạc Dân ca |
Điệu:
#Ballade |
kynguyen65 |
19019


[a*2]
——————
*Nhạc-Dân-Ca
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *