Hợp âm bài ♪♫ Anh đã cho em trái tim anh (Wǒ bǎ zhēn xīn gěi liǎo nǐ – 我把真心给了你) ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Anh đã cho em trái tim anh (Wǒ bǎ zhēn xīn gěi liǎo nǐ – 我把真心给了你)
[a*1]

Intro:

1. 当初我以为相爱就能相随
dāng chū wǒ yǐ wéi xiāng ài jiù néng xiāng suí
没想到爱到最后无路可退
méi xiǎng dào ài dào zuì hòu wú lù kě tuì
究竟是谁在为谁在流眼泪
jiū jìng shì shuí zài wéi shuí zài liú yǎn lèi
枉我今生痴心爱过这一回
wǎng wǒ jīn shēng chī xīn ài guò zhè yī huí

2. 从来都没有想过后不后悔
cóng lái dū méi yǒu xiǎng guò hòu bù hòu huǐ
我知道爱情没有谁错谁对
wǒ zhī dào ài qíng méi yǒu shuí cuò shuí duì
给你的爱如果是一种负累
gěi nǐ dí ài rú guǒ shì yī zhǒng fù léi
我会选择放手让你去飞
wǒ huì xuǎn zé fàng shǒu ràng nǐ qù fēi

Chorus: 我把真心给了你 你却不懂得珍惜
wǒ bǎ zhēn xīn gěi liǎo nǐ nǐ què bù dǒng dé zhēn
就算你要离开我 也要先对我说明
jiù suàn nǐ yào lí kāi wǒ yě yào xiān duì wǒ shuō míng
我把真心给了你 你却把它当游戏
wǒ bǎ zhēn xīn gěi liǎo nǐ nǐ què bǎ tā dāng yóu
既然决定要分离 何必还要在一起
jì rán jué dìng yào fēn lí hé bì huán yào zài yī


Leng Fan
Em

Anh đã cho em trái tim anh (Wǒ bǎ zhēn xīn gěi liǎo nǐ – 我把真心给了你)

Sáng tác: Nhạc Hoa |
Nhạc Quốc tế |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
260


[a*2]
——————
*Nhạc-Quốc-Tế
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *