Hợp âm bài ♪♫ Ai cũng như ai ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻


Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫
Ai cũng như ai🎵♩ ♪ ♫ ♬

Intro: ----

1. Đừng xem thường một ai khi trong tay họ không tiền
Đừng coi nhẹ một ai khi họ đang còn trắng tay
Đừng buông lời khinh chê ai còn khó khăn trăm bề
Đừng ganh ghét nghi ngờ khi ai còn đang ước

2. Dù ta giờ giàu sang nhưng không quên ngày cơ hàn
ta ở nhà cao nhưng sao quên ngày tháng lao đao
ta giờ quyền uy nhưng vẫn sống không phân
kiếp sống vô thường, ai rồi cũng như ai

ĐK: Này này bạn hỡi đời là trả vay
Nghiệp phước trong tay ở cuộc sống này
Mấy ai tỏ tường để sống yêu thương
Này này bạn hỡi giàu nghèo là đây
Rồi cũng xa ta ở cõi Ta
Biết ai thương mình có ai thật tình
Hãy sống cho nhau đời có bao lâu


Lê Minh Trung
Bbm

Ai cũng như ai

Sáng tác: Lê Minh Trung |
Nhạc Trẻ |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
193


[a*2]
——————
*Nhạc-Trẻ
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...