Hợp Âm Ba tháng quân trường

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Ba tháng quân trường

Tuổi thư [Cm]sinh gối mộng đăng [G#]trình

Vui buớc quân [Eb]hành dọc ngang đời [Cm]lính

Ba [G#]tháng quân trường mồ hôi [Cm]đổ

Ngày đầu tiên bỡ [Eb]ngỡ tay súng với nhịp [G7]đi

Lâu [Bb]dần rồi chẳng khó khăn [Fm]chi

Chín mươi hai ngày [Eb]lẻ, bạn bè vui [Bb]vẻ

Còn một đêm [G#]nay trước phút chia [Fm7]tay

Ôi [G7]tâm sự vơi [Cm]đầy

Rời Quang Trung đôi [G#]ta cùng nhau nguyện

[Cm]đường đời mỗi đứa cách [G7]một nơi

Nẻo [Eb]ấy nếu có xa [Fm]xôi

Nhớ mang theo một [G#]lời

Nguyện mến thương nhau [G7]hoài

Ngày mai đây trên [G#]con đường xuôi ngược

Bạn [Cm]bè miền Trung tôi ở miền [G7]Tây

Thế [Fm]gian dù có đổi thay

Tình ta vẫn [G7]đẹp như ngày đầu [Cm]tiên

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...