Hợp Âm Bà mẹ quê

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Tone Duy Quang là C#. Capo 1 chơi C

Vườn [C] rau, vườn [Em/B]rau xanh ngắt một [Am] màu

[G] đàn, có [Gsus4] đàn gà con nương [C] náu [G]

Mẹ [C]quê, mẹ [Em]quê vất vất vả trăm [Am] chiều

Nuôi [G] đàn, nuôi [Gsus4] một đàn con chắt [C] chiu

Bà bà mẹ [Am] quê, gà [C]gáy trên đầu ngọn [F]tre

[Am] Bà bà mẹ [Dm] quê, chợ [Fm6] sớm đi chưa thấy [C] về

[Em] Chờ nụ cười [Dm] son, [G7] và đồng quà [C] ngon.

Trời [C] mưa, trời [Em/B]mưa ướt áo mẹ [Am] già

Mưa [G] nhiều, mưa [Gsus4] nhiều càng tươi bông [C] lúa [G]

Trời [C]soi, trời [Em]soi bốc khói sân [Am] nhà

Nắng [G] nhiều nắng [Gsus4] nhiều thì phơi lúa [C] ra

Bà bà mẹ [Am] quê, đêm [C]sớm không nề hà [F]chi

[Am] Bà bà mẹ [Fm] quê, ngày [Fm6] tháng không ao ước [C]

[Em] Nhỏ giọt mồ [Dm] hôi, [G7] vì đời trẻ [C] vui.

Miệng [C] khô, miệng [Em/B]khô nhớ bát nước [Am] đầy

Nhớ [G] bà, nhớ [Gsus4] bà mẹ quê xưa [C] ấy [G]

Mùa [C]đông, mùa [Em]đông manh chiếu thân [Am] gầy

Cháu [G] bà, cháu [Gsus4] bà ngủ thiu giấc [C] say.

Bà bà mẹ [Am] quê, chân [C]bước ra đời rồi [F]xa

[Am] Bà bà mẹ [Dm] quê, từ [Fm6] lúc quê hương xóa [C] nhòa

[Em] Nhìn về miền [Dm] quê, [G7] mà giọt lệ [C] sa.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...