Hợp Âm Anh em ta về

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Anh em ta về

[C]Anh em ta về cùng [Am] nhau ta quây [C] quần nè, 1-2-3-4-5

[C] Anh em ta về cùng [Am] nhau ta sum họp nè, [Dm] 5-[G]4-3-2- [C] 1

Một đều chân bước nhé, [Dm] hai quay nhìn nhau đi

[Em] Ba cầm tay[F] chắc nhé, ko muốn ai chia [G] lìa

[C] Bốn nhớ rằng chúng ta [F] bốn bể anh em một nhà

Năm nhớ [G] mãi tình người trong câu [C] ca.

[C]Anh em ta về cùng [Am] nhau ta quây [C] quần nè, 1-2-3-4-5

[C] Anh em ta về cùng [Am] nhau ta sum họp nè, [Dm] 5-[G]4-3-2- [C] 1

Một đều chân bước nhé, [Dm] hai quay nhìn nhau đi

[Em] Ba cầm tay[F] chắc nhé, ko muốn ai chia [G] lìa

[C] Bốn nhớ rằng chúng ta [F] bốn bể anh em một nhà

Năm nhớ [G] mãi tình người trong câu [C] ca.

[C]Anh em ta về cùng [Am] nhau ta quây [C] quần nè, 1-2-3-4-5

[C] Anh em ta về cùng [Am] nhau ta sum họp nè, [Dm] 5-[G]4-3-2- [C] 1

Một đều chân bước nhé, [Dm] hai quay nhìn nhau đi

[Em] Ba cầm tay[F] chắc nhé, ko muốn ai chia [G] lìa

[C] Bốn nhớ rằng chúng ta [F] bốn bể anh em một nhà

Năm nhớ [G] mãi tình người trong câu [C] ca.

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...