Hợp Âm An Là Thở Lạc là Đi

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm An Là Thở Lạc là Đi

[F] Để Bụt thở để bụt đi

[C] Mình khỏi thở mình khỏi [F] đi, khỏi đi

[F] Bụt đang thở bụt đang đi

[C] Mình được thở mình được [F] đi, được đi

[F] Bụt là thở bụt là đi

[C] Mình là thở mình là [F] đi, là đi

[F] Chỉ có thở chỉ có [Bb] đi

[C] Không người thở không người [F] đi, người đi

[F] An khi thở lạc khi đi

[C] An là thở lạc là [F] đi, là đi

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...