Hợp Âm Ân Chúa Dẫy Đầy

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Ân Chúa Dẫy Đầy🎵♩ ♪ ♫ ♬

Tone

 
1/ Lòng mong ước có Chúa Jêsus trong tâm linh này.
Lòng mong ước Chúa chiếm hữu con sống trong người con.
Xin cho lòng cảm [Am7/G]nhận được ơn cứu diệu kỳ.
Nguyện lòng con đây tràn dâng Thánh Linh
 
2/ Lòng mong ước có thể đổi thay tâm ô này,
hàn gắn hết những mảnh vở trong trái tim của con.
Với hy vọng đặt [Am7/G]trong bàn tay của Cha thiên thượng.
Nguyện Chúa dẫn dắt đời con Chúa ôi!
 
ĐK:
Được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào.
Được Chúa ngự vào lòng còn chi tâm hồn sầu lo.
Nguyện xin Chúa lấp đầy, Thần Linh Chúa tuôn tràn trong con
Nguyện xin Chúa lấp đầy, Thần Linh Chúa luôn ngự trong con.
 

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...