Hợp Âm A Di Đà Phật

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm A Di Đà Phật

Hợp âm viết ở tone [Am] – Tone gốc A#m: Capo 1

Vòng hợp âm:

[F] [G] [Em] [Am]

[F]Mỗi con người sinh [G]ra điều [Em]có số phận của [Am]mình

[F]khổ hay nghèo dù [G]sang hay giàu thì cũng [Em]là một kiếp phù [Am]du.

Tích [F]đức cho đời giúp [G]đỡ

mọi người Phật dẫn [Em]lối con trên đường [Am]đời

Phật [F]pháp nhiệm màu che [G]chở chúng sanh [Em]luôn luôn an [Am]lành.

Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà

Phật dẫn [Em]lối con trên đường [Am]đời

Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà

Xin người [Em]hãy che chở chúng [Am]con.

Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà

Phật pháp [Em]cứu nhân giúp cho mọi [Am]người

Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà [Em] a ha [Am].

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...