Hợp Âm 24H (24 Giờ)

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]
Hợp Âm 24H (24 Giờ)

Capo 3 [Am]Anh quên chưa vậy? Yêu ai chưa vậy ? Có [C]đang nhắn tin […]
[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...