Học Guitar Solo Tông La Thứ Trên 2 Dây

Print Friendly, PDF & EmailTrong video này mình tập solo 2 dây 1 và 2 trên vòng Am – Dm – E7. Hy vọng điều này sẽ giúp tôi ứng biến solo trong tương lai. {theo dõi kênh} —————————————— ———————————————————- —- {Tìm hợp âm đẹp} —— — ————————– ———————————————————- { MẸO ĐỂ THÀNH VIÊN TẤT CẢ ĐÀN GUITAR NEVERSE} ——————————————- ——————————- ———— {Bài tập ngón tay cổ điển} — ———————- ——— ——————- ———- – ———- {tồn tại Học Guitar Không Cần Nhạc} ————– ————————————————————— ————– 5 Bài Học Guitar Đáng Xem Mà Bạn Muốn: DIY Intros, Fingerstyle Solo hoặc lead guitar! ** Nhịp điệu: Torah: Âm giai trưởng: Âm giai thứ: *-* ———————————- — – – ——————————————— Facebook: Instagram: – ————————————————– ————————————–.
[a*1]
[a*2]

You may also like...