Học guitar – Nên học 1 áp dụng 100, đừng học 100 mà áp dụng 0.

Print Friendly, PDF & EmailHọc guitar dựa trên kỹ năng nghe: Đàn guitar do cửa hàng Duy Ngọc sản xuất (31 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Sài Gòn)
[a*1]
[a*2]

You may also like...