HỌC ĐÀN. CÙNG HỌC NHỮNG ÂM LUẬT CỦA ĐÀN BẦU.

Print Friendly, PDF & EmailĐéo các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học đàn piano. Đây là âm thanh của đàn hạc. Đây là ngôn ngữ của dân tộc Thái, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.
[a*1]
[a*2]

You may also like...