Happy New Year – Guitar Đệm Hát – Hướng Dẫn Intro

Print Friendly, PDF & Email# Happynewyearsheetmusic # happynewyearintroguiartutorial Thầy Sun Baiyu sử dụng phương pháp kết hợp TAB mới để dạy guitar đệm và guitar cổ điển, giúp người mới bắt đầu học chơi đàn trở nên dễ dàng và thuận tiện. Sau khóa học đầu tiên, học viên sẽ có thể đọc thành thạo các nốt nhạc và đệm được một số bài hát. Giáo trình GUITAR ADVANCED SINGING gồm hơn 15 cuốn từ cơ bản đến nâng cao do giáo viên biên soạn. GUITAR CLASSIC tuân theo giáo trình của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và một số sách quen thuộc với người Việt như CARULLI. .
[a*1]
[a*2]

You may also like...