[Guitar cơ bản] Hướng dẫn tập luyện nhạc phẩm Jingle Bells

Print Friendly, PDF & EmailTrích đoạn của nghệ sĩ guitar Nguyễn Phương Hà, một nghệ sĩ guitar tài năng người Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ guitar cổ điển Hà Nội về hướng dẫn thực hành nhạc Jingle Bells trực tuyến cơ bản của bài học guitar. Học đàn guitar online: Liên hệ học đàn guitar tại Hà Nội: 0915086519/0853206666.
[a*1]
[a*2]

You may also like...