Gia Hân – Đường Và Chân | Trung Tâm Âm Nhạc Upponia

Print Friendly, PDF & EmailGia Hân – Tang and Foot Ở Upponia, giáo viên sẽ chụp ảnh cây đàn piano của trẻ sau khi hoàn thành một lớp học để giúp phụ huynh theo dõi tiến độ học tập của con mình. Trung tâm tổ chức các buổi biểu diễn cho trẻ 3-4 tháng một lần, nhằm rèn luyện sự tự tin và can đảm cho trẻ khi chơi đàn trước nhiều người, những buổi biểu diễn này trung tâm sẽ tài trợ. Tổ chức 20 lần, mỗi lần khoảng 200 em tham gia. Mời các bạn học thử: Buổi học thử đàn piano miễn phí: Buổi học thử đàn organ miễn phí: Địa chỉ: Trung tâm Giáo dục và Âm nhạc Upponia. Cơ sở 1: Thứ 5, 0937.557.847, Số 149 Lĩnh Đông, Quận Lĩnh Đông, Thành phố Thuận Đức, Cơ sở 2: 51 Đường A, Trung tâm Hành chính Dean, Tỉnh Bình Dương, 0907311444 Website: #piano # DuongVanpiano # hocdanpiano # hocdanorgan # hocpianocoban # hocorgancoban #hocpianonguoilon #hocorgantreem #hocorgannguoilon #hocorgannguoilon # hocpianotreem # hocpianoonline # hocorganonline
[a*1]
[a*2]

You may also like...